Denetleme Kurulu

24 Ekim 2015 tarihli Olağan Genel Kurul sonrasında 3 Kasım 2015 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında görev dağılımı aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir.

TÜRK RADYOLOJİ DERNEĞİ DENETLEME KURULU
Dr. Cem ÇALLI
Dr. Zeynep YAZICI
Dr. Ş. Mehmet ERTÜRK

 
2015-11-06