TRD Yeterlik Sınavı Kuramsal Aşaması

TRD Yeterlik Sınavı Kuramsal Aşaması | 2019-11-17

TÜRK RADYOLOJİ YETERLİK KURULU’NDAN DUYURU

Türk Radyoloji Yeterlik Sınavı’nın ilk aşamasını oluşturan Kuramsal Sınav 17 KASIM 2019 tarihinde Ankara, İstanbul ve İzmir’de eş zamanlı olarak gerçekleştirilecektir. Sınava Türk Radyoloji Derneği üyesi olan Radyoloji uzmanları ve son sene asistanları (sadece kuramsal aşama) girebileceklerdir. Bu sınavda başarılı olan adaylar, sınavın ikinci aşamasını oluşturan Beceri Sınavı’na girebileceklerdir. Beceri sınavına girebilmek için uzman radyolog olma koşulu aranacaktır. Sınava girecek adayların aşağıdaki belgeleri Türk Radyoloji Derneği’nin belirtilen adresine ulaştırmaları gerekmektedir.

SINAVA BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:
1. Nüfus cüzdanı fotokopisi
2. Adayın son bir yılda çekilmiş, bir adet vesikalık fotoğrafı (başvuru sırasında Sınav Giriş Belgesi’ne aday tarafından yapıştırılmış olacak)
3. Aday uzman radyolog ise, Uzmanlık Belgesi fotokopisi
4. Aday son sene radyoloji asistanı ise, bunu gösteren kurumundan alınmış resmi onaylı belge
5. Eksiksiz olarak, okunaklı şekilde bilgisayar kullanılarak doldurulmuş Sınav Başvuru Formu (ekte yer almaktadır)
6. Eksiksiz olarak, okunaklı şekilde bilgisayar kullanılarak doldurulmuş ve bir vesikalık fotoğraf yapıştırılmış Sınav Giriş Belgesi (ekte yer almaktadır). Bu belge, başvurunun onayı ardından adaya kişiye özel olarak e-posta ile gönderilecek, sınava girerken aday tarafından yanında bulundurulacaktır.
7. Türk Radyoloji Derneği İktisadi İşletmesi’nin Ankara Vakıflar Bankası, Hastaneler Şubesi hesabına (İban no: TR 730001500158007297210464) 50.00 TL’nin “Yeterlik Sınavı Kuramsal Aşama Giriş Ücreti” olarak yatırıldığını gösteren banka dekontu aslı ya da fotokopisi.

KURAMSAL SINAV HAKKINDA BİLGİLER
8. Kuramsal sınav 17 KASIM 2019 tarihinde Ankara, İstanbul ve İzmir’de eş zamanlı olarak gerçekleştirilecektir. Sınava girmek için katılımcının TRD üyesi olması koşulu bulunmaktadır. Son başvuru tarihi 7 EKİM’dir.
9. Tek oturumda yapılacak olan kuramsal sınav çoktan seçmeli olup, 200 sorudan oluşmaktadır. Sınavda görüntüleme fiziği soruları 60, sistemlerle ilgili sorular ise 140 adet olarak belirlenmiştir. Kuramsal Sınav’da başarılı olan katılımcılar, sınavın ikinci aşaması olan Beceri Sınavı’na girmeye hak kazanmış olacaklardır. Yeterlik Belgesi alabilmek için kuramsal sınavda başarılı olan katılımcı, bu sınavdan sonra gerçekleştirilecek olan üç beceri sınavından birinde başarılı olmak zorundadır. Aksi takdirde, yeniden kuramsal sınavı başarması gerekecektir.
10. Sınav sonucu katılımcıya, kişiye özel olarak e-posta ile bildirilecektir.

BECERİ SINAVI HAKKINDA BİLGİLER
11. Her yıl en az bir kez yapılan beceri sınavının bundan sonraki, 2020 yılında gerçekleştirilecektir.
12. Düzenlenip, uygulanması özel ekip ve donanım gerektiren Beceri Sınavı’na girebilmek için Kuramsal Sınav’da başarılı olan adaylar, ayrıca 100 TL sınav giriş ücreti ödeyeceklerdir.
13. Beceri Sınavı’nda adaylar 10 ayrı istasyonda, normal anatomi ve varyasyonlarını ayırt etme, normal radyografilere yaklaşım, normal radyolojik görüntüleri ve lezyonları ayırt etme ve değerlendirme, ayırıcı tanı yapabilme, radyolojik tetkik gerçekleştirme, temel girişimleri yapma ve rapor yazma becerileri açısından değerlendirileceklerdir.

Belirlenmiş şartları sağlayıp, kuramsal ve beceri sınavlarında başarılı bulunan Radyoloji uzmanlarına “Türk Radyoloji Yeterlik Belgesi” verilecektir. Bu belgenin geçerlilik süresi 10 yıldır.

Bu süre sonunda resertifikasyon için, belgenin alınmasından sonra geçen 10 yıllık süredeki bilimsel eğitim aktivitesi, Türk Tabipler Birliği- Sürekli Tıp Eğitimi (TTB-STE) kredi puanları aracılığı ile değerlendirilecektir.

Başvuru Adresi: Türk Radyoloji Derneği
Hoşdere cad. Güzelkent sok. Çankaya Evleri F Blok No:2 Çankaya PK: 06540 Ankara

Sınava girecek tüm meslektaşlarımıza başarılar dileriz.
Saygılarımızla,
Türk Radyoloji Yeterlik Kurulu Sınav Komisyonu