S.B'na Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik Hk

S.B'na Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik Hk | 2020-03-05

Değerli Üyelerimiz,

4 Mart 2020 tarih ve 31057 sayılı Resmî Gazete’de  Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmış olup, bu Yönetmelik ile mevcut katsayı uygulaması değiştirilerek, her uzmanlık branşına  farklı katsayı uygulanması esasına geçilmiştir. Söz konusu değişiklik sonrasında, radyoloji uzmanları bakımından, diğer uzmanlık alanlarına nispetle daha düşük bir katsayının [2,78] benimsendiği görülmektedir.

Yönetmelikte uygulanacak katsayı modelinde önemli değişiklikler yapılmış olmakla birlikte, söz konusu değişikliğe hangi nedenle ihtiyaç duyulduğu ve uzmanlık branşları arasında hangi nedenlerle farklılık gözetildiğini ortaya koyan bir hüküm yer almamaktadır. Uzman hekimlerin özlük haklarında böylesine önemli bir değişiklik yapılırken gerekçe bildirilmemesi, uzmanlık derneklerinden görüş alınmaması ve herhangi bir dayanak ortaya konulmamış olmasının, söz konusu işlemin hukuka uygunluğunu sorgulanır kıldığı açıktır.

Derneğimiz Hukuk Danışmanı Yönetmelik’in radyoloji uzmanlarının haklarına kısıtlama getiren hükümlerinin iptali istemiyle yargı yoluna başvurmak üzere gerekli hazırlıklara başlamış bulunmaktadır.

Gelişmeler üyelerimizle paylaşılacak olup, konuyla ilgili olarak mağduriyet yaşayan diğer uzmanlık branşlarının mensup olduğu Derneklerle de temas kurularak İdari başvuru konusunda da gerekli adımlar atılacaktır.


Saygılarımızla,
Türk Radyoloji Derneği Yönetim Kurulu