Radyoloji Uzmanları İdari Nöbete Dahil Edilemez

Radyoloji Uzmanları İdari Nöbete Dahil Edilemez | 2015-02-17

Bilindiği üzere radyoloji uzmanlarına idari nöbet, şef nöbeti vb. ad altında dayatılan hekimlik mesleği ile ilintisi olmayan nöbet türüne dahil edilmesi son yıllarda üyelerimizin önemli sorunlarından biri haline geldi. Bu nöbeti tutmak durumunda bırakılan üyelerimize konuyla ilişkin hukuksal destek Derneğimizce sağlanmıştır ve sağlanmaya devam edecektir.

Bu biçimde destek sağlanan ve kendisine idari nöbet tutturulmaya çalışılan bir üyemiz tarafından konu yargıya taşınmış ve işlemin iptali istemiyle dava açılmıştır.

Davayı yürüten Yozgat İdare Mahkemesi 3153 sayılı Kanun’a dayanılarak çıkarılan Radyoloji, Radyom ve Elektrikle Tedavi Müesseseleri Hakkındaki Tüzüğün 'Hastanelerde, röntgen ve radyom ile tam müddetle çalışan kimseler, hastanenin başka işlerinde kullanılamaz. Bunlara gece uykularını ihlal edecek iş verilmemelidir.' şeklindeki 22. maddesini gerekçe göstererek dava konusu işlemi hukuka aykırı görmüş ve işlemin iptaline karar vermiştir.

Bu karar ile idari nöbet, şef nöbeti vs. ad altındaki hekimlik göreviyle bağı olmayan nöbet uygulamalarına radyoloji uzmanlarının dahil edilemeyeceği tespit edilmiştir. Benzer biçimde idari nöbet tutmaya zorlanan tüm üyelerimiz kararı gerekçe göstererek idari nöbet tutmayı reddedebilecekleri gibi, yargı kararına uymamakta ısrar ederek suç işleyen hastane yönetimi hakkında hukuksal yollara da başvurabileceklerdir.

Saygılarımızla,

Türk Radyoloji Derneği Yönetim Kurulu