3. Multiparametrik Prostat MR Görüntüleme (mp-MRG) ve Hedefe Yönelik Prostat Biyopsi Kursu

3. Multiparametrik Prostat MR Görüntüleme (mp-MRG) ve Hedefe Yönelik Prostat Biyopsi Kursu | 2019-08-19

Değerli TRD Üyeleri,

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Radyoloji bölümü bünyesinde 26 Ekim 2019 tarihinde, Radisson Blue Şişli Otel İstanbul’da, “3. Multiparametrik Prostat MR Görüntüleme (mp-MRG) ve Hedefe Yönelik Prostat Biyopsi Kursu” düzenlenecektir.

Kurs programı, mpMRG tetkikiyle ilgili hasta hazırlığı, çekim parametreleri, yeni PIRADS versiyon (v2.1) değerlendirme, tuzaklar, mp-MRG’nin klinik pratikteki yeri ve hedefe yönelik biyopsi teknikleri ve radyoloji-patoloji konfirmasyon ile interaktif olgu sunumları ile gerçekleştirilecektir. 

Ayrıca bu yıl ilk defa İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp Anabilim Dalı bünyesinde, Nükleer Tıp alanındaki meslektaşlarımız ile birlikte prostat görüntülemedeki en ileri tetkik olan PSMA-PET/mpMRG tetkiki ile ilgili ayrıntılı konuşmalar ve paneller gerçekleştirilecektir.

Katılım ücretsiz olup kontenjan ile sınırlıdır. Kursa katılmak isteyen meslektaşlarımızın; www.multiparametrikprostatmrkursu.com adresinden online kayıt formunu doldurarak katılım talebini  iletmesi  gerekmektedir. Katılım konfirmasyonları başvuru değerlendirmesi sonucu, talep mailine cevaben gönderilecektir.

Bilimsel program ekte yer almaktadır.

Saygılarımızla,
Türk Radyoloji Derneği Yönetim Kurulu