13. TRD. Yeterlik Sınavı Duyurusu

13. TRD. Yeterlik Sınavı Duyurusu | 2017-09-26

TÜRK RADYOLOJİ YETERLİLİK KURULU’NDAN DUYURU

13. Türk Radyoloji Yeterlik Sınavı’nın ilk aşamasını oluşturan Kuramsal Sınav 8 EKİM 2017 tarihinde Ankara, İstanbul ve İzmir’de eş zamanlı olarak gerçekleştirilecektir. Sınava Türk Radyoloji Derneği üyesi olan uzman radyologlar ve son sene asistanları (sadece kuramsal aşama) girebileceklerdir. Bu sınavda başarılı olan adaylar, 19 KASIM 2017 tarihinde sınavın ikinci aşamasını oluşturan Beceri Sınavı’na girebileceklerdir. Beceri sınavına girebilmek için uzman radyolog olma koşulu aranacaktır.

Sınava girecek adayların aşağıdaki belgeleri Türk Radyoloji Derneği’nin belirtilen adresine ulaştırmaları gerekmektedir.

 

SINAVA BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

  1. Nüfus cüzdanı fotokopisi
  2. Adayın son bir yılda çekilmiş, bir adet vesikalık fotoğrafı (başvuru sırasında Sınav Giriş Belgesi’ne aday tarafından yapıştırılmış olacak)
  3. Aday uzman radyolog ise, Uzmanlık Belgesi fotokopisi
  4. Aday son sene radyoloji asistanı ise, bunu gösteren kurumundan alınmış resmi onaylı belge
  5. Eksiksiz olarak, okunaklı şekilde bilgisayar kullanılarak doldurulmuş Sınav Başvuru Formu (ekte yer almaktadır)
  6. Eksiksiz olarak, okunaklı şekilde bilgisayar kullanılarak doldurulmuş ve bir vesikalık fotoğraf yapıştırılmış Sınav Giriş Belgesi (ekte yer almaktadır). Bu belge, başvurunun onayı ardından adaya kişiye özel olarak e-posta ile gönderilecek, sınava girerken aday tarafından yanında bulundurulacaktır.
  7. Türk Radyoloji Derneği İktisadi İşletmesi’nin Ankara Vakıflar Bankası, Hastaneler Şubesi hesabına (iban no: TR730001500158007297210464) 50.00 TL’nin “13. Yeterlik Sınavı Kuramsal Aşaması Giriş Ücreti” olarak yatırıldığını gösteren banka dekontu aslı ya da fotokopisi.

 

KURAMSAL SINAV HAKKINDA BİLGİLER

8. Kuramsal sınav 8 EKİM 2017 tarihinde Ankara, İstanbul ve İzmir’de eş zamanlı olarak gerçekleştirilecektir. Sınava girmek için katılımcının TRD üyesi olması koşulu bulunmaktadır. Son başvuru tarihi 25 EYLÜL 2017’dir.

9. Tek oturumda yapılacak olan kuramsal sınav çoktan seçmeli olup, 200 sorudan oluşmaktadır. Sınavda görüntüleme fiziği soruları 60, sistemlerle ilgili sorular ise 140 adet olarak belirlenmiştir. Kuramsal Sınav’da başarılı olan katılımcılar, sınavın ikinci aşaması olan Beceri Sınavı’na girmeye hak kazanmış olacaklardır. Yeterlik Belgesi alabilmek için kuramsal sınavda başarılı olan katılımcı, bu sınavdan sonra gerçekleştirilecek olan ardışık üç beceri sınavından birinde başarılı olmak zorundadır. Aksi takdirde, yeniden kuramsal sınavı başarması gerekecektir.

10. Sınav sonucu katılımcıya, kişiye özel olarak e-posta ile bildirilecektir.

Sınava Başvuru Adresi:
Türk Radyoloji Derneği
Hoşdere cad. Güzelkent sok. Çankaya Evleri F Blok No:2 Çankaya PK: 06540 Ankara
Tel: 0312 442 36 53

Sınava girecek tüm meslektaşlarımıza başarılar dileriz.
Saygılarımızla,
Türk Radyoloji Derneği Yeterlik Kurulu Sınav Komisyonu