TÜRK RADYOLOJİ DERNEĞİ MERKEZ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI ÇAĞRISI

TÜRK RADYOLOJİ DERNEĞİ MERKEZ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI ÇAĞRISI | 2018-09-17

Derneğimizin Merkez Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Eylül 2018 tarihinde saat 12.00’de Derneğimiz Merkezi’nde (Hoşdere Cad. Güzelkent Sok. Çankaya Evleri, F Blok No:2 Çankaya/Ankara) gerçekleştirilecektir. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde Merkez Olağan Genel Kurul Toplantısı 10 Kasım 2018 tarihinde saat 09.00’da Ulusal Radyoloji Kongresi’nin yapılacağı yer olan Rixos Sungate Kongre Merkezi, Antalya adresinde çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

Genel Kurul’da asil üyelerimizin oy kullanma hakkı bulunmaktadır. Dernekler Yasası gereği Genel Kurul’da vekâlet ile oy kullanılmamaktadır. Bu nedenle toplantıda bizzat bulunmanız gerekmektedir. Kimlik ibrazı zorunludur (nüfus cüzdanı, pasaport, ehliyet geçerlidir). Gündem maddeleri ektedir.

Saygılarımızla,
Türk Radyoloji Derneği Yönetim Kurulu

 

GÜNDEM MADDELERİ:

 1. Açılış ve saygı duruşu
 2. İstiklal Marşı’nın okunması
 3. Genel Kurul Başkanlık Divanı seçimi; Divan Başkanı, Divan Başkan Vekili ve Divan Sekreterlerinin seçilmesi,
 4. Yönetim Kurulu faaliyet ve mali raporlarının görüşülmesi,
 5. Denetleme Kurulu raporunun okunması, görüşülmesi,
 6. Faaliyet, mali ve denetleme raporları ile 2019 tahmini bütçesinin görüşülmesi, onaylanması,
 7. Derneğin mevcut ve açılması planlanan şubelerinin hukuki durumunun yeniden değerlendirilerek karara bağlanması,
 8. 2018- 2021 döneminde geçerli olarak, Dernek üye giriş ve üyelik aidatının belirlenmesi,
 9. Dernek Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Etik Kurulu üyeliklerine aday dernek üyelerinin belirlenmesi,
 10. Yeni dönem Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Etik Kurulu üyelerinin gizli oylama açık tasnif usulüyle seçimi, kurullara seçilen asil ve yedek üyelerin tespiti, duyurulması,
 11. Dilek ve temenniler,
 12. Kapanış