TRD Olağanüstü Genel Kurul Duyurusu

TRD Olağanüstü Genel Kurul Duyurusu | 2018-04-05

Değerli Üyelerimiz,

 

Derneğimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 28 Nisan 2018 tarihinde saat 12.00’de dernek merkezinde (Hoşdere Cad. Güzelkent Sok. Çankaya Evleri, F Blok No:2 Çankaya/Ankara) gerçekleştirilecektir. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 12 Mayıs 2018 tarihinde saat 12.00’de Sheraton Ankara Hotel & Convention Center, Noktalı Sokak, Kavaklıdere, Ankara adresinde çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

 

Genel Kurul’da asil üyelerimizin oy kullanma hakkı bulunmaktadır. Dernekler Yasası gereği Genel Kurul’da vekalet ile oy kullanılmamaktadır. Bu nedenle toplantıda bizzat bulunmanız gerekmektedir. Kimlik ibrazı zorunludur (nüfus cüzdanı, pasaport, ehliyet geçerlidir). Gündem maddeleri ektedir.

 

GÜNDEM

1. Açılış ve Saygı Duruşu,

2. İstiklal Marşı'nın Okunması,

3.Genel Kurul Başkanlık Divanı seçimi; Divan Başkanı, Divan Başkan Vekili ve Divan Sekreterlerinin seçilmesi,

4. Dernek tüzük değişikliği önerisinin görüşülmesi, oylanması,

5. "Uluslararası Radyoloji Kongresi"nin iptal edilmesi nedeniyle Derneğin yükümlülükleri konusunda alınan özel amaçlı raporun Genel Kurul'a arz edilmesi, görüşülmesi, oylanması,

6. "Uluslarası Radyoloji Kongresi" nedeniyle Derneğin mali yükümlülüklerinin görüşülmesi, oylanması,

7. Dilek ve temenniler,

8. Kapanış,