İptal Kararı Hakkında Bilgilendirme

İptal Kararı Hakkında Bilgilendirme

Değerli TRD Üyeleri,

Bir devlet hastanesinde, görüntüleme hizmet alım ihalesine ilişkin teknik şartname gerekçe gösterilerek hastanede çalışan Radyoloji uzman hekimleri tarafından düzenlenecek film ve tetkik raporlarının hekim girişimsel işlemler puanına yansıtılmayacağı karşılığında döner sermayeden ek ödeme yapılamayacağı bildirilmiştir. Üyelerimiz Derneğimize bu sorunla ilgili başvurup yardım istemiştir.

Kamu kurumu hastanelerinde görev yapan Radyoloji uzmanlarının yaptıkları tetkiklere rapor düzenlemesinin ve karşılığında ek ödeme almasının Radyoloji uzmanının mesleki haklarının özünü oluşturduğu belirtilerek Derneğimizin Hukuk Bürosu tarafından üyelerimiz adına iptal davası açılmıştır.

Mersin 2. İdare Mahkemesi 27.9.2013 günlü kararlarıyla dava konusu işlemlerin iptaline karar vermiştir. Kararların gerekçesinde, kadrolu radyoloji uzman hekimlerinin hizmet satın alma yoluna başvurulsa bile raporlama işlemlerini yapabileceği,  her bir raporlama için de girişimsel işlem puanı hesaplanarak döner sermaye ek ödemesinin yapılması gerektiği belirtilmiştir. Böylece yaptıkları tetkiklere ilişkin rapor düzenlemelerinin radyoloji uzman hekimlerinin mesleki faaliyetlerinin ayrılmaz bir parçasını oluşturduğu, hizmet alımı yoluna başvurulmasına ilişkin işlemler ile meslek icrasının engellenemeyeceği ve raporlama karşısında döner sermaye ek ödemesinin yapılması gerektiği ortaya konmuştur.

Bilgilerinize sunulur, saygılarımızla.

TRD Yönetim Kurulu