ÇALIŞMA GRUPLARI

Bilimsel Çalışma Grupları

Abdominal Radyoloji
Baş-Boyun Radyolojisi
Genito-Üriner Sistem Radyolojisi
Görüntüleme Bilişimi
Kardiyovasküler Görüntüleme
Kas-İskelet Radyolojisi
Meme Radyolojisi
Pediatrik Radyoloji, Moleküler Görüntüleme Fiziği ve Radyasyondan Korunma Çalışma Grubu

Mesleki Çalışma Grupları

Asistan Çalışma Grubu