İLETİŞİM
Adres : Hoşdere Caddesi, Güzelkent Sokak, Çankaya Evleri, F Blok, No:2 Çankaya PK 06540 ANKARA
Telefon : +90 (312) 442 36 53
Faks : +90 (312) 442 36 54
GSM : +90 533 380 83 01
E-Mail :trd@trd.org.trDernek Beyannamesi 2012

» Hukuk
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu'nun 17.01.2013 Tarihli Yazısı Hk.

Değerli TRD üyeleri,

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Hastane Hizmetleri Başkan Yardımcılığı'nın 17.01.2013 tarihli yazısı gerekçe gösterilerek radyoloji uzman hekimlerinin çalışma sürelerinin arttırılması yoluna gidildiğinden Derneğimiz haberdardır.

Radyasyon Güvenliği Tüzüğü'nün 2. maddesindeki radyasyon görevlisi tanımının Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından hatalı olarak yorumlandığı, bu yorumun radyasyon kaynakları ile çalışan sağlık çalışanlarının çalışma koşullarını düzenleyen hukuk normları ile uyuşmadığı tespit edilmiştir.

Derneğimiz tarafından söz konusu yazı hakkında hızla girişimler yapılacak ve en kısa sürede ayrıntılı değerlendirmemiz bilgilerinize sunulacaktır.

Saygılarımızla.

TRD Yönetim Kurulu

 
2013-02-06 devamını okumak için tıklayınız...

İdari Nöbet-Şef Nöbeti-Vardiyalı Çalışma Hk. Bilgilendirme

Değerli üyelerimiz,

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından Kamu Hastaneleri Birlikleri Genel Sekreterliklerine "Acil Servis Nöbet Hizmetleri" konulu 26.11.2012 gün ve 3715 sayılı yazı gönderilmiştir. Bu yazıya dayanılarak radyoloji uzman hekimlerine şef nöbeti, idari nöbet tutturulmak istendiği, vardiyalı çalışmanın başlatılmasına yönelik uygulamalar yapıldığı sizlerden gelen başvurulardan anlaşılmıştır.

Derneğimizce bu işlemlere son verilmesi amacıyla gerekli çalışmalara başlanmış olup Hukuk Bürosu tarafından hazırlanan konuya ilişkin bilgi notu ekte yer almaktadır. 

Saygılarımızla,

TRD Yönetim Kurulu

 
2013-01-22 devamını okumak için tıklayınız...

Radyoloji Hukuku

Radyoloji, Radyum ve Elektrikle Tanı ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri hakkında kanun (3153 sayılı kanun)

T.C. Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı yeni kanun taslağı (Radyodiagnostik, Radyasyon Onkolojisi, Nükleer Tıp, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dalları ve Kuruluşları hakkında kanun taslağı)

Radyoloji, Radyum ve Elektrikle Tedavi Müesseseleri hakkında nizamname

Devlet Memurları Kanunu'nun radyoloji camiasını ilgilendiren bazı hükümleri

Emekli Sandığı Kanunu'nun radyoloji camiasını ilgilendiren bazı hükümleri

 
2012-08-08 devamını okumak için tıklayınız...

Tam Gün Yasası'nın İptali Hakkında Bilgilendirme

Değerli TRD Üyeleri,

Anayasa Mahkemesi'nin 18 Temmuz 2012 tarihli Tam Gün Yasası kararı hakkındaki ön bilgilendirmeyi ekte, bilginize sunarız.

Saygılarımızla,

TRD Yönetim Kurulu

 
2012-07-20 devamını okumak için tıklayınız...

Danıştay 5. Dairesinin Tam Gün Kararı

Değerli TRD Üyeleri,

Danıştay 5. Dairesi 6 Nisan 2011 tarihinde "Tam Gün Davası" ile ilgili karar verdi. Kararın sonuç bölümünde, kamuda çalışan doktorların muayenehane açmalarının mümkün olmadığına ilişkin tespitin hukuka aykırı olduğu belirtilerek, iptal kararı verilmiştir. Buna karşın kamuda çalışan hekimlerin aynı zamanda özel sağlık kuruluşlarında çalışmalarının mümkün olmadığına ilişkin tespitin ise 1219 sayılı yasanın 12. maddesinin 3. fıkrasındaki kısıtlama nedeniyle hukuka aykırı olmadığı sonucuna varılmıştır.

Danıştay kararı ekte, bilginize sunulmuştur.

Saygılarımızla.

TRD Yönetim Kurulu

 
2011-04-07 devamını okumak için tıklayınız...

Anayasa Mahkemesi Tarafından İptal Edilen Maddeler

Değerli TRD Üyeleri,

Bugün Anayasa Mahkemesi "Tam Gün Yasası" adı ile bilinen 5947 sayılı üniversite ve sağlık personelinin tam gün çalışmasına ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanunun bazı maddelerini iptal etti. Bazı maddelerin ise yürürlüğünü durdurdu. İptal edilen maddeler ile ilgili detaylı bilgi ekteki dosyada bilginize sunulmuştur.

Saygılarımızla,

TRD Yönetim Kurulu

 
2010-07-16 devamını okumak için tıklayınız...


   
 
 

WEBCAST
 
34. Ulusal Radyoloji Kongresi

33. Ulusal Radyoloji Kongresi

Abdomen Radyolojisi Sempozyumu

Karaciğer MR Görüntülemede Güncel Yaklaşımlar
 

Kongre Fotoğrafları
 
 

KONGRE VE TOPLANTILAR
 

Diğer Toplantılar
 

E-POSTER
  TÜRKRAD 2013
TÜRKRAD 2012
TÜRKRAD 2011
TÜRKRAD 2010
TÜRKRAD 2009
TÜRKRAD 2008
TÜRKRAD 2007
TÜRKRAD 2006
 

YAYINLAR
 

 

Opakim Ulrich


Ana Sayfa  |   Dernek Hakkında  |   Üyelik Koşulları ve Üyelik  |   Eğitim ve Yeterlilik Kurulu  |   Çalışma Grupları  |   Yönergeler  |   Bize Yazın