Danıştay Kararı

Danıştay Kararı | 2017-07-27

Değerli Üyelerimiz,

Mecburi hizmetini bitirmeden istifa eden hekimlerin tekrar atanması halinde önceki görev sürelerinin yükümlülük süresinden sayılmamaktaydı. Bu nedenle Sağlık Bakanlığı'nın buna yönelik işleminin iptali istemiyle dava açılmış ve davada iptal kararı verilmişti. Karar sonrasında Sağlık Bakanlığı bir genelge yayımlayarak işlemlerin yargı kararı doğrultusunda yürütülmesi gerektiğini belirtmişti. Ancak sonrasında mahkemenin iptal kararı Danıştay 5. Dairesi tarafından bozulmuştu. Bu karara karşı karar düzeltme istemi Danıştay 2. Daire tarafından kabul edildi. Buna ilişkin bilgi notu ve yargı kararı ekte, bilginize sunulmuştur.

Saygılarımızla, bilginize sunarız.
TRD Yönetim Kurulu